ลูกของฉันจะมีลักยิ้มหรือไม่? คำอธิบายทางพันธุกรรม

ลักยิ้มเป็นลักษณะที่สืบทอดมาหรือไม่? หากคุณหรือคู่ของคุณมีลักยิ้ม คุณอาจสงสัยว่าลูกของคุณจะมีลักยิ้มด้วยหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมของเราอธิบายรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

เมื่อผู้ชายต้องการความใกล้ชิด