ข่าวข่าวร้ายสำหรับเด็กหรือไม่?

ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันอาจทำให้เด็กอารมณ์เสียได้ ค้นหาเคล็ดลับในการเฝ้าติดตามสิ่งที่บุตรหลานของคุณซึมซับจากข่าวและวิธีพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นในโทรทัศน์ อ่านเพิ่มเติม