การสนับสนุนเด็กโดยตรงและโดยอ้อม: แบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

บทความนี้จะช่วยคุณพิจารณาว่าการเลี้ยงดูบุตรโดยตรงหรือโดยอ้อมดีกว่าสำหรับคุณ อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบของผู้ปกครองที่ไม่เป็นผู้ปกครอง

คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองที่ไม่เป็นผู้ปกครองปรับตัวให้เข้ากับการเลี้ยงลูกคนเดียวหลังการหย่าร้าง อ่านเพิ่มเติม